Grafiği SVG Formatında Resme Dönüştürme

Contents
[ ]

Aşağıdaki örnek kod, bir grafiği SVG biçimli bir görüntüye dönüştürmek için Aspose.Cells’in nasıl kullanılacağını açıklar. Kod, kaynak Microsoft Excel dosyasını yükler ve ardından ilk çalışma sayfasında bulunan ilk grafiği SVG’e kaydeder.