Aspose.Cells ile Paylaşılan Çalışma Kitabı Oluşturun

Olası Kullanım Senaryoları

Microsoft Excel, çalışma kitabını aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi paylaşmanıza olanak tanır. Çalışma kitabını paylaştığınızda, çalışma kitabını ağ üzerinde birden fazla kullanıcı düzenleyebilir. Aspose.Cells, paylaşılan bir çalışma kitabı oluşturmanıza olanak sağlar.Workbook.Settings.SharedEmlak.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Aspose.Cells ile Paylaşılan Çalışma Kitabı Oluşturun

Aşağıdaki örnek kod, ayarlayarak paylaşılan bir çalışma kitabı oluşturur.Workbook.Settings.Shared olarak mülkiyetdoğru . ne zaman açacaksınızçıktı excel dosyası Microsoft Excel’de göreceksinizPaylaşılanbu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi çıktı çalışma kitabı adıyla.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Basit kod