Konvertera en Visio Shape till Svg

** Konvertera en visio-form till svg**

ToSvg-metoden exponerad avForm klass kan användas för att konvertera till svg.

Koden nedan visar hur man:

  1. Ladda ett prov diagram.
  2. skaffa en viss sida.
  3. få en speciell form.
  4. konvertera form till svg.

Form till Svg

Använd följande kod i din java-applikation för att konvertera en visio-form till svg.