Arbeta med Connector Type Shape

Ställ in utseendet på kontakttypsformen i Visio

Det här ämnet utvecklar hur utvecklare kan ändra utseendet på formen av dynamisk kontakttyp med hjälp av Aspose.Diagram for Java.

Ställ in kontaktens utseende

SetConnectorsType-metoden exponerad avForm klass kan användas för att ställa in utseendet på kontakttypens form.

Koden nedan visar hur man:

  1. Ladda ett prov diagram.
  2. skaffa en viss sida.
  3. få en speciell kontaktform.
  4. ställ in formens utseende.
  5. spara diagram

Ställ in kontaktens utseende Programmeringsexempel

Använd följande kod i din Java-applikation för att ställa in utseendet på kontakttypens form med Aspose.Diagram for Java.

Välj Omdirigeringsalternativ för Connector Shape

ConFixedCode-egenskapen exponerad avLayout klass kan användas för att välja omdirigeringsalternativ. Layout-egenskapen, exponerad avForm klass, kommer att användas.

Hur man väljer omdirigeringsalternativ

todo:image_alt_text

Koden nedan visar hur man:
  1. Ladda en exempelfil.
  2. skaffa en viss sida.
  3. få en speciell kontaktform.
  4. ställ in alternativ för omdirigering.
  5. spara diagram.

Välj Programmeringsexempel för omdirigeringsalternativ

Använd följande kod i din Java-applikation för att välja omdirigeringsalternativet för kontaktformen med Aspose.Diagram for Java.