Infoga bild

DeSidaobjekt representerar ritytan på en förgrundssida eller en bakgrundssida. Sidornas egendom exponerad avDiagram klass stöder en samling av Aspose.Diagram.Page-objekt.

Infoga bild i Visio

Aspose.Diagram för JAVA API tillåter utvecklare att infoga en bildform på en sida. Kodexemplet nedan visar hur man infogar en bild i en Visio-ritning.

Infoga bild i SVG

Aspose.Diagram för JAVA API tillåter utvecklare att infoga en bildform på en sida. Kodexemplet nedan visar hur man infogar en bild i en Visio-ritning och sparar som SVG-format.

Infoga bild i PNG

Aspose.Diagram för JAVA API tillåter utvecklare att infoga en bildform på en sida. Kodexemplet nedan visar hur man infogar en bild i en Visio-ritning och sparar som PNG-format.

Infoga bild i PDF

Aspose.Diagram för JAVA API tillåter utvecklare att infoga en bildform på en sida. Kodexemplet nedan visar hur man infogar en bild i en Visio-ritning och sparar som PDF-format.

Infoga bild i HTML

Aspose.Diagram för JAVA API tillåter utvecklare att infoga en bildform på en sida. Kodexemplet nedan visar hur man infogar en bild i en Visio-ritning och sparar som HTML-format.