Kopiera och flytta arbetsblad inom och mellan arbetsböcker

Kopiera och flytta arbetsblad

Den här artikeln förklarar hur man använder Aspose.Cells för att:

Kopiera ett arbetsblad inom en arbetsbok

De inledande stegen är desamma för alla exemplen.

 1. Skapa två arbetsböcker med lite data i Microsoft Excel. För detta exempel skapade vi två nya arbetsböcker i Microsoft Excel och matade in data i kalkylbladen.
 • FirstWorkbook.xls (3 kalkylblad)

 • SecondWorkbook.xls (1 kalkylblad).

  FirstWorkbook.xls

todo:image_alt_text

SecondWorkbook.xls

todo:image_alt_text

 1. Ladda ner och installera Aspose.Cells:
  1. Ladda ner Aspose.Cells for Java.
  2. Packa upp det på din utvecklingsdator. Alla Aspose -komponenter fungerar i utvärderingsläge när de är installerade. Utvärderingsläget har ingen tidsbegränsning och det lägger bara till vattenstämplar i producerade dokument.
 2. Skapa ett projekt:
  1. Skapa ett projekt med hjälp av en Java-redigerare som Eclipse eller skapa ett enkelt program med hjälp av en textredigerare.
 3. Lägg till en klass sökväg:
  1. Extrahera Aspose.Cells.jar och dom4j_1.6.1.jar från Aspose.Cells.zip.
  2. Ange klassens sökväg i Eclipse:
   1. Välj ditt projekt i Eclipse och klicka på menyer ** Project ** och sedan ** Egenskaper **.
   2. Välj ** Java Build Path ** på vänster sida om dialogrutan, välj sedan fliken Bibliotek,
   3. Klicka på ** Lägg till JAR-filer ** eller ** Lägg till externa JAR-filer ** för att välja Aspose.Cells.jar och dom4j_1.6.1.jar och lägg till dem i byggbanor.
 1. Kopiera kalkylblad inom en arbetsbok: Nedan är koden som används för att utföra uppgiften. Den kopierar kalkylbladet Copy inom FirstWorkbook.xls.

Genom att köra koden flyttas kalkylbladet med namnet Copy inom FirstWorkbook.xls med det nya namnet Last Sheet.

Utgångsfil

todo:image_alt_text

Flytta ett kalkylblad inom en arbetsbok

Nedan är koden som används för att utföra uppgiften.

Genom att köra koden flyttas kalkylbladet Move från index 1 till index 2 i FirstWorkbook.xls.

Utgångsfil

todo:image_alt_text

Kopiera ett kalkylblad mellan arbetsböcker

Genom att köra koden kopieras kalkylbladet Copy till SecondWorkbook.xls med det nya namnet Sheet2.

Utgångsfil

todo:image_alt_text

Flytta ett kalkylblad mellan arbetsböcker

Körning av koden flyttar kalkylbladet från FirstWorkbook.xls till SecondWorkbook.xls med det nya namnet Sheet3.

Resultat FirstWorkbook.xls

todo:image_alt_text

Resultat SecondWorkbook.xls

todo:image_alt_text

Slutsats