Çalışma Kitapları Arasında ve İçinde Çalışma Sayfalarını Kopyalayın ve Taşıyın

Çalışma Sayfalarını Kopyalama ve Taşıma

Bu makale, Aspose.Cells’ı kullanarak şunları nasıl yapılacağını açıklar:

Bir Çalışma Sayfasını Bir Çalışma Kitabı İçinde Kopyalama

Tüm örnekler için ilk adımlar aynıdır.

 1. Microsoft Excel’de bazı veriler içeren iki çalış kitabı oluşturun. Bu örneğin amaçları için, Microsoft Excel’de iki yeni çalışma kitabı oluşturduk ve çalışma sayfalarına bazı veriler girdik.
 • FirstWorkbook.xls (3 çalışma sayfası)

 • SecondWorkbook.xls (1 çalışma sayfası)

  FirstWorkbook.xls

todo:image_alt_text

SecondWorkbook.xls

todo:image_alt_text

 1. Aspose.Cells’i indirin ve kurun:
  1. Aspose.Cells for Java’yi indirin.
  2. Geliştirme bilgisayarınızda zip dosyasını açın. Tüm Aspose bileşenleri yüklendiğinde değerlendirme modunda çalışır. Değerlendirme modunun bir zaman limiti yoktur ve yalnızca üretilen belgelere filigran enjekte eder.
 2. Bir proje oluşturun:
  1. Eclipse gibi bir Java düzenleyici kullanarak bir proje oluşturun veya metin düzenleyici kullanarak basit bir program oluşturun.
 3. Bir sınıf yolunu ekleyin:
  1. Aspose.Cells.jar ve dom4j_1.6.1.jar dosyalarını Aspose.Cells.zip’ten çıkartın.
  2. Eclipse’te proje classpath’ini ayarlayın: Eclipse’de projenizi seçin ve ardından Proje, sonra Özellikler düğmelerine tıklayın. Açılan iletişim kutusunun sol tarafında Java Yapı Yolu‘nu seçin, ardından Kütüphaneler sekmesini seçin. JAR Ekle veya Harici JAR’ları Ekle‘ye tıklayarak Aspose.Cells.jar ve dom4j_1.6.1.jar’ı seçin ve yapı yollarına ekleyin.
 1. Çalış kitabı içinde ki çalışma sayfasını kopyalayın: Aşağıda görevi tamamlamak için kullanılan kod. Bu, FirstWorkbook.xls içindeki Kopyala çalışma sayfasını kopyalar.

Kodun çalıştırılması, Kopyala olarak adlandırılan çalışma sayfasını FirstWorkbook.xls içinde yeni adı Son Sayfa ile taşır.

Çıkış dosyası

todo:image_alt_text

Çalışma Kitabı İçinde Bir Çalışma Sayfası Taşıma

Aşağıdaki kod, görevi tamamlamak için kullanılan kod.

Kodun çalıştırılması, Move olarak adlandırılan çalışma sayfasını FirstWorkbook.xls içindeki 1. indexten 2. indexe taşır.

Çıkış dosyası

todo:image_alt_text

Çalışma Kitapları Arasında Bir Çalışma Sayfası Kopylama

Kodun çalıştırılması, Kopya olarak adlandırılan çalışma sayfasını SecondWorkbook.xls içine Sheet2 olarak kopyalar.

Çıkış dosyası

todo:image_alt_text

Çalışma Kitapları Arasında Bir Çalışma Sayfası Taşıma

Kodu çalıştırmak, FirstWorkbook.xls’den Sheet3 adıyla ikinci çalışma kitabı olan SecondWorkbook.xls’ye çalışma sayfasını taşır.

FirstWorkbook.xls Çıktısı

todo:image_alt_text

SecondWorkbook.xls Çıktısı

todo:image_alt_text

Sonuç