Räkna antalet celler i kalkylbladet

Räkna antalet celler i kalkylbladet

Du kan räkna antalet celler i arbetsbladet genom att anropa Cells.getCount() eller Cells.getCountLarge() egenskapsåtkomster enligt exempelkoden nedan.

Exempelkod