Använd egenskapen Sheet.SheetId för OpenXml med Aspose.Cells

Möjliga användningsscenarier

Sheet.SheetIdegendom finns inutiDocumentFormat.OpenXml.Spreadsheetnamnutrymme och är en del av OpenXml. Du kan se den här egenskapen och dess värde inutiarbetsbok.xmlsom visas i följande skärmdump. Aspose.Cells tillhandahåller motsvarande egendom somArbetsblad.TabId.

todo:image_alt_text

Använd egenskapen Sheet.SheetId för OpenXml med Aspose.Cells

Följande exempelkod laddarexempel på Excel-fil, läser dess ark- eller flik-ID, sedan tilldelar den det nytt flik-ID och sparar det somutdata Excel-fil. Se även konsolutgången för koden nedan för en referens.

Exempelkod

Konsolutgång

Sheet or Tab Id: 1297