Uppdatera referenser i andra arbetsblad samtidigt som tomma kolumner och rader tas bort i ett arbetsblad

Uppdatera referenser i andra arbetsblad samtidigt som tomma kolumner och rader tas bort i ett arbetsblad

Se följande exempelkod och dess konsolresultat. Cellen E3 i det andra arbetsbladet har en formel =Sheet1!C3 som hänvisar till cellen C3 i det första arbetsbladet. Om du ställer in DeleteOptions.UpdateReferenceegenskapen som true, kommer denna formel att uppdateras och bli =Sheet1!A1 vid borttagning av tomma kolumner och rader i det första arbetsbladet. Om du däremot ställer in DeleteOptions.UpdateReference egenskapen som false, kommer formeln i cellen E3 i det andra arbetsbladet att förbli =Sheet1!C3 och bli ogiltig.

Konsoloutput

Det här är konsolutmatningen av den ovanstående exempelkoden när DeleteOptions.UpdateReferenceegenskapen är inställd som true.

 Cell E3 before deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!C1

Cell Value: 4


Cell E3 after deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!A1

Cell Value: 4

Det här är konsolutmatningen av den ovanstående exempelkoden när DeleteOptions.UpdateReferenceegenskapen är inställd som false. Som du kan se är formeln i cellen E3 i det andra arbetsbladet inte uppdaterad och dess cellvärde är nu 0 istället för 4, vilket är ogiltigt.

 Cell E3 before deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!C1

Cell Value: 4


Cell E3 after deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!C1

Cell Value: 0