Çalışma Sayfasındaki Hücrelerin Sayısını Say

Çalışma Sayfasındaki Hücre Sayısını Sayma

Çalışma sayfasındaki hücrelerin sayısını aşağıda verilen kod örneğinde gösterildiği gibi Cells.getCount() veya Cells.getCountLarge() özellik getiricilerini çağırarak sayabilirsiniz.

Örnek Kod