Ta bort befintliga skrivarinställningar för arbetsblad i Excel-fil

Möjliga användningsscenarier

Ibland vill utvecklare hindra Excel från att inkludera*.bin* filer med skrivarinställningar i de sparade XLSX-filerna. Skrivarinställningar finns under*“[fil “root”]\xl\skrivarinställningar”*. Det här dokumentet förklarar hur du tar bort befintliga skrivarinställningar med Aspose.Cells API:er.

Ta bort befintliga skrivarinställningar för arbetsblad i Excel-fil

Aspose.Cells låter dig ta bort befintliga skrivarinställningar som anges för olika ark i Excel-filen. Följande exempelkod illustrerar hur du tar bort befintliga skrivarinställningar för alla kalkylblad i arbetsboken. Vänligen se denexempel på Excel-fil, utdata Excel-fil, konsolutgång samt en skärmdump som referens.

Skärmdump

todo:image_alt_text

Exempelkod

Konsolutgång

 PrinterSettings of this worksheet exist.

Sheet Name: Sheet1

Paper Size: 5

Printer settings of this worksheet are now removed by setting it null.

PrinterSettings of this worksheet exist.

Sheet Name: Sheet2

Paper Size: 34

Printer settings of this worksheet are now removed by setting it null.

PrinterSettings of this worksheet exist.

Sheet Name: Sheet3

Paper Size: 70

Printer settings of this worksheet are now removed by setting it null.

PrinterSettings of this worksheet exist.

Sheet Name: Sheet4

Paper Size: 8

Printer settings of this worksheet are now removed by setting it null.