Çalışma sayfasında boş sütunları ve satırları silerken diğer çalışma sayfalarındaki referansları güncelle

Çalışma sayfasında boş sütunları ve satırları silerken diğer çalışma sayfalarındaki referansları güncelle

Lütfen aşağıdaki örnek kodu ve konsol çıktısını inceleyin. İkinci çalışsayfadaki E3 hücresinde, birinci çalışsayfadaki C3 hücresine atıfta bulunan =Sheet1!C3 formülü bulunmaktadır. Eğer DeleteOptions.UpdateReference özelliğini trueolarak ayarlarsanız, bu formül güncellenecek ve ilk çalışsayfadaki boş sütunları ve satırları sildiğinizde =Sheet1!A1 olacaktır. Ancak DeleteOptions.UpdateReference özelliğini false olarak ayarlarsanız, ikinci çalışsayfadaki E3 hücresindeki formül =Sheet1!C3 olarak kalacak ve geçersiz hale gelecektir.

Konsol Çıktısı

Yukarıdaki örnek kodun konsol çıktısı, DeleteOptions.UpdateReference özelliği true olarak ayarlandığında.

 Cell E3 before deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!C1

Cell Value: 4


Cell E3 after deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!A1

Cell Value: 4

Yukarıdaki örnek kodun konsol çıktısı, DeleteOptions.UpdateReference özelliği false olarak ayarlandığında. Görebileceğiniz gibi, ikinci çalışsayfadaki E3 hücresindeki formül güncellenmedi ve hücre değeri artık geçersiz olan 0’dır, 4 değil.

 Cell E3 before deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!C1

Cell Value: 4


Cell E3 after deleting blank columns and rows in Sheet1.

\--------------------------------------------------------

Cell Formula: =Sheet1!C1

Cell Value: 0