Aspose.Cells kullanarak OpenXml'nin Sheet.SheetId özelliğini kullanın

Olası Kullanım Senaryoları

Sheet.SheetIdözellik içinde bulunurDocumentFormat.OpenXml.Spreadsheetad alanı ve OpenXml’in bir parçasıdır. Bu özelliği ve değerini içinde görebilirsiniz.çalışma kitabı.xmlaşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi. Aspose.Cells, eşdeğer özelliği şu şekilde sağlar:Worksheet.TabId.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Aspose.Cells kullanarak OpenXml’nin Sheet.SheetId özelliğini kullanın

Aşağıdaki örnek kod,örnek excel dosyası, Sayfasını veya Sekme Kimliğini okur, ardından ona yeni Sekme Kimliği atar ve şu şekilde kaydeder:çıktı excel dosyası. Lütfen referans için aşağıda verilen kodun konsol çıktısına da bakın.

Basit kod

Konsol Çıkışı

Sheet or Tab Id: 1297