Kontrollera om arbetsboken innehåller dolda externa länkar

Möjliga användningsscenarier

Ibland innehåller arbetsboken externa länkar som är dolda och inte kan visas i Microsoft Excel. Aspose.Cells hämtar alla externa länkar oavsett om de är synliga eller dolda. Du kan dock kontrolleraExternalLink.IsVisibleegendom för att kontrollera om den externa länken är synlig eller inte

Kontrollera om arbetsboken innehåller dolda externa länkar

Följande exempelkod laddarsource excel-fil som innehåller dolda externa länkar. Dessa länkar kan inte visas i Microsoft Excel men de finns i arbetsboken. Efter utskriftExternalLink.DataSource ochExternalLink.IsReferred egenskapen, skriver den utExternalLink.IsVisiblefast egendom. I konsolutgången nedan ser du att alla dess externa länkar inte är synliga.

Exempelkod

Konsolutgång

Här är konsolutgången för ovanstående exempelkod när den körs med den givnaexempel på excel-fil.

 Data Source: C:\International\DDB\FAS 133\Swap Rates\GS_1M_3M_1_2_5_¥$_(B)IRSwaps_0400.xls

Is Referred: True

Is Visible: False

Data Source: C:\DIST DAY\MAY TEMPLATES\030601t.xls

Is Referred: True

Is Visible: False

Data Source: C:\AREVIEW\2002 Controllable\Autobrct.xls

Is Referred: True

Is Visible: False

Data Source: C:\CARDSFO\Main Files\Rate Forecast\FY 11\IFR 11 01 (New Model REPORTS 11.08.07).xls

Is Referred: True

Is Visible: False