Hur man får information om OData-anslutning

Få information om OData-anslutning

Det kan finnas fall där utvecklare behöver extrahera OData-information från excel-filen. Aspose.Cells tillhandahållerArbetsbok.DataMashup egenskap som returnerar DataMashup-informationen som finns i Excel-filen. Denna information representeras avDataMashup klass. DeDataMashupklass gerPowerQueryFormulas egendom som returnerarPowerQueryFormulaCollection samling. FrånPowerQueryFormulaCollection, kan du få tillgång tillPowerQueryFormula ochPowerQueryFormulaItem.

Följande kodavsnitt visar användningen av dessa klasser för att hämta OData-informationen.

Källfilen som används i följande kodavsnitt bifogas som referens.

Källfilen

Exempelkod

Konsolutgång

Anslutningsnamn: Beställningar

Namn: Källa

Värde: OData.Feed(“https://services.odata.org/V3/Northwind/Northwind.svc/", null, [Implementation=“2.0”])

Namn: Order_table

Värde: Källa{[Name=“Orders”,Signature=“table”]}[Data]