Konvertera Excel till CSV,TSV och Txt

Spara arbetsbok till text- eller CSV-format

Ibland vill du konvertera eller spara en arbetsbok med flera kalkylblad till textformat. För textformat (till exempel TXT, TabDelim, CSV, etc.) sparar både Microsoft Excel och Aspose.Cells endast innehållet i det aktiva kalkylbladet som standard.

Följande kodexempel förklarar hur man sparar en hel arbetsbok i textformat. Ladda källarbetsboken som kan vara valfri Microsoft Excel- eller OpenOffice-kalkylarksfil (såsom XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS och så vidare) med valfritt antal kalkylblad.

När koden exekveras konverterar den data från alla ark i arbetsboken till formatet TXT.

Du kan ändra samma exempel för att spara din fil till CSV. Som standard,**TxtSaveOptions.Separator**är komma, så ange inte en avgränsare om du sparar i formatet CSV.

Spara textfiler med anpassad separator

Textfiler innehåller kalkylbladsdata utan formatering. Filen är en sorts vanlig textfil som kan ha några anpassade avgränsare mellan sina data.

Förhandsämnen