HTML

Konvertera Excel Workbook till HTML

Aspose.Cells API ger stöd för export av kalkylblad till HTML och format. För detta ändamål använder Aspose.Cells**HtmlSaveOptions**klass för att ge flexibiliteten att kontrollera flera aspekter av utdata HTML.

Kodexemplet nedan visar hur man sparar en arbetsbok som en HTML-fil med C#:

Konvertera Excel-arbetsbok till MHTML-filer

MHTML kombinerar normala HTML med externa resurser (det vill säga innehåll som vanligtvis länkas in, som bilder, animationer, ljud och så vidare) till en fil. De används för e-postmeddelanden med filtillägget .mht.Aspose.Cells stöder läsning och skrivning av MHTML-filer.

Kodexemplet nedan visar hur man sparar en arbetsbok som en MHTML-fil med C#:

Förhandsämnen