Optimera minnesanvändning när du arbetar med stora filer med stora datamängder

Optimera minnet

Läsa stora Excel-filer

Följande exempel visar hur man läser en stor Microsoft Excel-fil i optimerat läge.

Skriva stora Excel-filer

Följande exempel visar hur man skriver en stor datamängd till ett kalkylblad i ett optimerat läge.

Varning

Standardalternativet,MemorySetting.Normaltillämpas för alla versioner. För vissa situationer, som att bygga en arbetsbok med en stor datamängd för celler,MemorySetting.MemoryPreferencealternativet kan optimera minnesanvändningen och minska minneskostnaden för programmet. Det här alternativet kan dock försämra prestandan i vissa speciella fall som följer.

  1. Åtkomst till Cells slumpmässigt och upprepade gånger : Den mest effektiva sekvensen för att komma åt cellsamlingen är cell för cell i en rad och sedan rad för rad. Speciellt om du får åtkomst till rader/celler av Enumeratorn som hämtats frånCells, RowCollection ochRad , skulle prestandan maximeras medMemorySetting.MemoryPreference.
  2. Infoga & Ta bort Cells & Rader : Observera att om det finns många insert/delete-operationer för Cells/Rows, kommer prestandaförsämringen att märkas förMinnespreferens läge jämfört medVanligtläge.
  3. Fungerar på olika Cell typer : Om de flesta av cellerna innehåller strängvärden eller formler blir minneskostnaden densamma somVanligt läge men om det finns många tomma celler eller cellvärden är numeriska, bool och så vidare,MemorySetting.MemoryPreferencealternativet ger bättre prestanda.