Büyük Veri Kümelerine Sahip Büyük Dosyalarla Çalışırken Bellek Kullanımını Optimize Etme

Belleği Optimize Etme

Büyük Excel Dosyalarını Okuma

Aşağıdaki örnek, büyük bir Microsoft Excel dosyasının optimize edilmiş modda nasıl okunacağını gösterir.

Büyük Excel Dosyaları Yazma

Aşağıdaki örnek, optimize edilmiş modda bir çalışma sayfasına büyük bir veri kümesinin nasıl yazılacağını gösterir.

Dikkat

Varsayılan seçenek,Bellek Ayarı.Normaltüm sürümler için geçerlidir. Hücreler için büyük bir veri kümesi içeren bir çalışma kitabı oluşturmak gibi bazı durumlarda,MemorySetting.MemoryPreferenceseçeneği bellek kullanımını optimize edebilir ve uygulama için bellek maliyetini azaltabilir. Ancak bu seçenek aşağıdaki gibi bazı özel durumlarda performansı düşürebilir.

  1. Cells’e Rastgele ve Tekrarlayarak Erişim : Hücre koleksiyonuna erişmek için en verimli sıralama, bir satırda hücre hücre ve ardından satır satırdır. Özellikle, Numaralandırıcı tarafından alınan satırlara/hücrelere erişirsenizCells, Satır Koleksiyonu veSıra , performans ile maksimize edilecektirMemorySetting.MemoryPreference.
  2. Cells & Satır Ekleme ve Silme : Lütfen Cells/Satırlar için çok sayıda ekleme/silme işlemi varsa, performans düşüşünün dikkate değer olacağını unutmayın.Bellek Tercihi modu ile karşılaştırıldığındaNormalmod.
  3. Farklı Cell Tiplerinde Çalışma : Hücrelerin çoğu dize değerleri veya formüller içeriyorsa, bellek maliyeti aynı olacaktır.Normal ancak çok sayıda boş hücre varsa veya hücre değerleri sayısal, bool vb. ise,MemorySetting.MemoryPreferenceseçeneği daha iyi performans verecektir.