Ersätt tagg med text i en textruta i arbetsbladet

Möjliga användningsscenarier

Textrutor kan ha taggar som kan ersättas med viss text vid körning för att konfigurera dem enligt kraven. Taggar kan vara vissa etiketter inom vinkelparenteser ‘<’ and ‘>. Det kan finnas flera taggar i en enda textruta.

Exempelkod

Följande exempelkod ersätter taggar TAG_1 och TAG_2 med lite text säger “ys” och “1”. Exempelfil för testning nedan kan laddas ner från följande länk:

sampleReplaceTagWithText.xlsx