Sparar fil till svarsobjekt

Sparar fil till svarsobjekt

Det är också möjligt att generera en fil dynamiskt och skicka den direkt till en klientwebbläsare. För att göra det, använd en speciell överbelastad version av**Spara**metod som accepterar följande parametrar:

De**ContentDisposition**uppräkning avgör om filen som skickas till webbläsaren ger möjlighet att öppnas av sig själv direkt i webbläsaren eller i en applikation som är kopplad till .xls/.xlsx eller ett annat tillägg.

Uppräkningen innehåller följande fördefinierade spartyper:

Typ Beskrivning
Attachment Skickar kalkylarket till webbläsaren och öppnas i en applikation som en bilaga kopplad till .xls/.xlsx eller andra tillägg
Inline Skickar dokumentet till webbläsaren och presenterar ett alternativ för att spara kalkylarket på disk eller öppna i webbläsaren

XLS Filer

XLSX Filer

PDF Filer

Notera

På grund av objektet “System.Web.HttpResponse” som inte ingår i .NET5 och .Netstandard, Så den här funktionen finns inte i Aspose.Cells .NET5- och .Netstandard-versionen, du kan hänvisa till följande kod för att spara filen i strömmen och sedan utföra operationen till strömmen.