Dosyayı Yanıt Nesnesine Kaydetme

Dosyayı Yanıt Nesnesine Kaydetme

Dinamik olarak bir dosya oluşturmak ve onu doğrudan bir istemci tarayıcısına göndermek de mümkündür. Bunu yapmak için, programın aşırı yüklenmiş özel bir sürümünü kullanın.**Kaydet**aşağıdaki parametreleri kabul eden yöntem:

bu**ContentDisposition**numaralandırma, tarayıcıya gönderilen dosyanın doğrudan tarayıcıda veya .xls/.xlsx veya başka bir uzantıyla ilişkili bir uygulamada kendi kendine açma seçeneği sunup sunmadığını belirler.

Numaralandırma, aşağıdaki önceden tanımlanmış kaydetme türlerini içerir:

Tip Tanım
Attachment Elektronik tabloyu tarayıcıya gönderir ve bir uygulamada .xls/.xlsx veya diğer uzantılarla ilişkili bir ek olarak açılır.
Inline Belgeyi tarayıcıya gönderir ve elektronik tabloyu diske kaydetme veya tarayıcıda açma seçeneği sunar

XLS Dosyalar

XLSX Dosyalar

PDF Dosyalar

Not

.NET5 ve .Netstandard’da yer almayan “System.Web.HttpResponse” nesnesi nedeniyle, Yani bu fonksiyon Aspose.Cells .NET5 ve .Netstandard versiyonunda yoktur, dosyayı stream’e kaydetmek için aşağıdaki koda başvurabilir, ardından stream’e işlem yapabilirsiniz.