Ställ in en tabells Dölj attribut från formuläret Ändra attribut

Contents
[ ]

Ställ in en tabellrapports gömma attribut frånÄndra attribut. Parametrar inkluderar:

  • Typ representerar göm objekttypen. Den innehåller tabell, rad och kolumn.
  • Indexrepresenterar gömobjektets position. När typ är kalkylblad är värdet null. Indexvärdet börjar från 0.
  • Uttryck representerar döljtillståndsvärdet. Värdet är sant, falskt eller en Excel-formel. Uttrycket stöder Reporting Services-formeln.

Ställa in en tabellrapports gömma attribut

todo:image_alt_text