Ställ in Hide Option för Excel-rad, kolumn och ark med Dyn-Hide Form

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services döljer alla specificerade rader, kolumner och arkbaserade uppsättningar i Göm parametrar. Parametrarna inkluderar:

  • SheetName representerar ett kalkylblad som anger ett gömobjekt.
  • Typ representerar göm objekttypen. Den innehåller kalkylblad, rad och kolumn.
  • Rad-/kolumnindex representerar det angivna gömma objektet. När typen är kalkylblad är värdet null. Kolumnindex stöder tecken. Indexvärdet börjar från 1.
  • Göm tillstånd representerar hide state-värdet. Värdet är sant, falskt eller en Excel-formel. Parametern stöder endast Reporting Services-rapportparametrar.

Ange döljalternativ

todo:image_alt_text