Levhaları Etkinleştirme ve Çalışma Kitabındaki Bir Hücreyi Etkinleştirme

Levhaları Etkinleştirme ve Bir Hücreyi Etkinleştirme

Aspose.Cells, bir sayfayı etkinleştirmek ve bir hücreyi etkinleştirmek için özel API çağrıları sağlar. Örneğin; WorksheetCollection.ActiveSheetIndex özelliği bir çalışma kitabında etkin sayfayı ayarlamak için kullanışlıdır. Benzer şekilde, Worksheet.ActiveCell özelliği bir çalışma sayfasında etkin bir hücreyi ayarlamak ve almak için kullanılabilir.

Yatay veya dikey kaydırmacıların belirli bir veri satır ve sütun endeksi konumunda olduğundan emin olmak için Worksheet.FirstVisibleRow ve Worksheet.FirstVisibleColumn özelliklerini kullanın.

Aşağıdaki örnek, bir çalışma sayfasını etkinleştirmeyi ve içinde etkin bir hücre oluşturmayı gösterir. Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki çıktı oluşturulur. Kaydırmacılar, ikinci satırı ve ikinci sütunu ilk görünür satır ve sütun olarak ayarlamak için kaydırılmıştır.

B2 hücresini etkin hücre olarak ayarlama

todo:image_alt_text

Excel’de bir etkin çalışma sayfası ayarlamak için Java kodu