Aspose.Cells Kullanarak VBA Modülü ve Kod Ekleme

Aspose.Cells Kullanarak VBA Modülü ve Kod Ekleme

Aşağıdaki örnek kod yeni bir çalışma kitabı oluşturur ve yeni bir VBA Modülü ve Makro Kodu ekler ve çıktıyı XLSM biçiminde kaydeder. Bir kez çıktı XLSM dosyasını Microsoft Excel’de açarsanız ve Geliştirici > Görsel Temel menü komutlarına tıklayarak “TestModülü” adlı bir modül göreceksiniz ve içinde aşağıdaki makro kodunu göreceksiniz.

 Sub ShowMessage()

    MsgBox "Welcome to Aspose!"

End Sub

Örnek Kod

İşte VBA Modülü ve Makro Kodu içeren çıktı XLSM dosyasını oluşturmak için kullanılan örnek kod.