C# da Bir Çalışbookun VBA Projesinin Korunup Görüntüleme İçin Kilitli Olup Olmadığını Kontrol Et

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells, Excel dosyasının VBA (Visual Basic for Applications) Projesinin korunup görüntülenmeye kilitli olup olmadığını kontrol etmenize olanak tanır.

Örnek Kod

Aşağıdaki örnek kod, örnek Excel dosyasını yükler ve Excel dosyasının VBA (Visual Basic for Applications) Projesinin korunup görüntülenmeye kilitli olup olmadığını kontrol eder. Lütfen referans için Konsol Çıkışı’nı da inceleyin.

Konsol Çıktısı

Yukarıdaki örnek kodun, sağlanan örnek Excel dosyası ile çalıştırıldığında konsol çıkışı aşağıda verilmiştir.

 Is VBA Project Locked for Viewing: true