VBA Projesinin Korunup Korunmadığını Bul

Olası Kullanım Senaryoları

Excel dosyanızın VBA (Görsel Temel Uygulamalar) Projesinin Aspose.Cells kullanarak korunup korunmadığını VbaProject.isProtected() yöntemi ile kontrol edebilirsiniz

Örnek Kod

Aşağıdaki örnek kod, bir çalışma kitabı oluşturur ve ardından VBA projesinin korunup korunmadığını kontrol eder. Ardından VBA projesini korur ve tekrar VBA projesinin korunup korunmadığını kontrol eder. Bir referans için konsol çıktısına bakınız. Koruma öncesi, VbaProject.isProtected() false döndürür ancak koruma sonrası true döndürür.

Konsol Çıktısı

Yukarıdaki örnek kodun konsol çıktısı referans için görüntülenmiştir.

 IsProtected - Before Protecting VBA Project: false

IsProtected - After Protecting VBA Project: true