ActiveX ComboBox Kontrolünü Güncelle

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells kullanarak ActiveX ComboBox Kontrolünün değerlerini okuyabilir veya yazabilirsiniz. Lütfen Shape.ActiveXControl özelliği üzerinden ActiveX Kontrolüne erişin ve ActiveXControl.Type özelliğini kontrol edin, bu ControlType.ComboBox değerini döndürmelidir ve ardından ComboBoxActiveXControl nesnesine dönüştürün ve çeşitli özelliklerini okuyun veya değiştirin.

Lütfen aşağıdaki örnek kodda kullanılan örnek excel dosyasını ve bu program tarafından oluşturulan çıktı excel dosyasını indirin.

ActiveX ComboBox Kontrolünü Güncelleme

Aşağıdaki ekran görüntüsü, örnek kodun örnek excel dosyası üzerindeki etkisini göstermektedir. Görebileceğiniz gibi, ActiveX ComboBox değeri “Bu combo box kontrolüdür” olarak güncellenmiştir.

todo:image_alt_text

Örnek Kod

Aşağıdaki örnek kod, örnek excel dosyası içinde bulunan ActiveX ComboBox Kontrolünün değerini günceller.