Aspose.Cells kullanarak VBA veya Makro Kodunu Değiştirme

Contents
[ ]

Örnek

Aşağıdaki örnek kod, içinde belirtilen VBA veya Makro kodu bulunan kaynak Excel dosyasını yükler

 Sub Button1_Click()

MsgBox "This is test message."

End Sub

Aspose.Cells örnek kodunun yürütülmesinden sonra, VBA veya Makro kodu bu şekilde değiştirilmiş olacaktır

 Sub Button1_Click()

MsgBox "This is Aspose.Cells message."

End Sub

Kaynak Excel dosyasını ve çıkış Excel dosyasını verilen bağlantılardan indirebilirsiniz.