Bir Çalışmada VBA Projesinin İmzalı Olup Olmadığını Kontrol Edin

Çalışma Kitabındaki VBA projesinin imzalı olup olmadığını kontrol edin

Aşağıdaki kod, çalışbook yükler ve Workbook.getVbaProject().isSigned() özelliğini kullanarak VBA projesinin imzalı olup olmadığını kontrol eder. Proje imzalıysa true döndürecek, aksi takdirde false döndürecektir.

Örnek Kod