Tabloyu ODS'e Dönüştür

Contents
[ ]

Aspose.Cells, tablo içeren bir Excel dosyasının ODS dosyasına dönüştürülmesini destekler. Dosyayı ODS biçiminde kaydetmeniz yeterlidir ve oluşturulan ODS dosyası çalışan bir tabloya sahip olacaktır.

Basit kod

Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı ODS dosyası, referansınız için eklenmiştir.

Çıktı ODS Dosya