Sorgu Tablosu Veri Kaynağı ile Tablo Okuma ve Yazma

Sorgu Tablosu Veri Kaynağı ile Tablo Okuma ve Yazma

Aspose.Cells ile Datasource olarak QueryTable içeren bir tabloyu okuyabilir ve yazabilirsiniz. Bu özellik için destek, XLS dosyaları için de mevcuttur. Aşağıdaki kod parçacığı, önce tabloyu okuyarak ve ardından toplamlar satırını eklemek için değiştirerek böyle bir tablonun okunmasını ve yazılmasını gösterir.

Kaynak ve çıktı excel dosyaları referans için eklenmiştir.

Kaynak dosyası

Çıktı dosyası