Akıllı İşaretleyiciler ile Verileri Birleştirirken Bildirim Alma

Contents
[ ]

Aşağıdaki kod parçası, kullanımını gösterir.ISmartMarkerCallBack için geri aramayı işleyen yeni bir sınıf tanımlamak için arayüzWorkbookDesigner.Processyöntem.

Sürecin geri kalanı, Akıllı İşaretleyicileri içeren tasarımcı elektronik tablosunun yüklenmesini içerir.Çalışma KitabıTasarımcısıve veri kaynağını ayarlayarak işleyin. Örneği basit tutmak için, aşağıdaki anlık görüntüde gösterildiği gibi yalnızca iki Akıllı İşaretleyici içeren önceden tanımlanmış bir tasarımcı elektronik tablosu kullandık; burada veri kaynağı, verileri belirtilen Akıllı İşaretleyicilere göre birleştirmek için dinamik olarak oluşturuluyor.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin