OData Bağlantı Bilgileri nasıl alınır?

OData Bağlantı Bilgilerini Alın

Geliştiricilerin OData bilgilerini excel dosyasından çıkarması gereken durumlar olabilir. Aspose.Cells şunları sağlar:Workbook.DataMashup Excel dosyasında bulunan DataMashup bilgilerini döndüren özellik. Bu bilgiler şu şekilde temsil edilir:DataMashup sınıf. buDataMashupsınıf sağlarPowerQueryFormülleri döndüren özellikPowerQueryFormulaKoleksiyon Toplamak. itibarenPowerQueryFormulaKoleksiyon, erişim sağlayabilirsinizPowerQueryFormülü vePowerQueryFormulaÖğesi.

Aşağıdaki kod parçacığı, OData bilgilerini almak için bu sınıfların kullanımını gösterir.

Aşağıdaki kod parçacığında kullanılan Kaynak dosyası, referansınız için eklenmiştir.

Kaynak dosyası

Basit kod

Konsol Çıkışı

Bağlantı Adı: Siparişler

İsim: Kaynak

Değer: OData.Feed(“https://services.odata.org/V3/Northwind/Northwind.svc/", null, [Implementation=“2.0”])

İsim: Orders_table

Değer: Source{[Name=“Orders”,Signature=“table”]}[Data]