Arbeta med Geometri Sektion

Redigera Connector Geometry Section i ShapeSheet

Vilken form som helst i Microsoft Office Visio är sammansatt av en eller flera “geometrier”. Varje geometri representerar en annan komponent i formen. De flesta former har bara en geometri, men vissa har två eller fler. Aspose.Diagram API:er tillåter utvecklare att hantera dessa geometrier programmatiskt.

Programmeringsexempel

Kodavsnitten nedan hanterar en forms geometrier.