Arbeta med fönsterelement

Hämta fönsterelement från Visio-ritningen

Huvudapplikationsfönstret Visio kan innehålla alla öppna Visio-filer, på samma sätt som moderna webbläsare tillåter flera webbsidor med flikar i ett fönster. Utvecklare kan hämta Window-objekt med hjälp avAspose.Diagram for .NET API.

DeWindow Collection objekt representerar en lista överFönsterobjekt som finns på ritningen. Egenskapen Windows, exponerad av klassen Diagram, stöder en samling Aspose.Diagram.Window-objekt. Den här egenskapen kan användas för att hämta fönsterinformationen, dvs fönster-ID, typ, höjd, bredd och tillstånd.

Hämta programmeringsexempel för fönsterelement

Lägg till Window Element till Visio Diagram

Huvudapplikationsfönstret Visio kan innehålla alla öppna Visio-filer, på samma sätt som moderna webbläsare tillåter flera webbsidor med flikar i ett fönster. Utvecklare kan nu lägga till ett nytt Window-objekt i en Microsoft Visio-instans med hjälp avAspose.Diagram for .NET API.

DeFönster objekt representerar ett öppet fönster i en Microsoft Visio-instans. DeLägg till metod, exponerad avWindow Collection klass, tillåter att lägga till ett nytt Window-objekt.

Lägg till programmeringsexempel för fönsterelement

Lägg till stöd för dynamiska nät och anslutningspunkter

Det dynamiska rutnätet hjälper dig att placera nya former vertikalt och horisontellt i förhållande till de former du redan har placerat i ritningen. När det gäller anslutningspunkterna, när de är markerade som markerade, kommer det att hjälpa oss att se anslutningspunkterna när vi håller på att ansluta till dem. Vi kan uppnå båda alternativen med hjälp avAspose.Diagram for .NET API.

Stöd för dynamiska nät och anslutningspunkter i Visio-ritningarna

DeFönster class erbjuder egenskaperna DynamicGridEnabled och ShowConnectionPoints. Dessa egenskaper kan användas för att tillämpa inställningar för att stödja dynamiska rutnät och visa alternativ för anslutningspunkter.

Lägg till supportprogrammeringsexempel

Visa och dölj rutnät, linjaler, guider och sidbrytningar i Visio Diagram

Microsoft Office Visio har ett par linjaler, ett rutnät och två typer av stödlinjer och sidbrytningsflagga för att se vad som kommer att skrivas ut på varje sida. Utvecklare kan tillämpa dessa inställningar med hjälp avAspose.Diagram for .NET APIInställningarna gäller globalt för en enda sida.

DeFönsterklass erbjuder egenskaperna ShowGrid, ShowGuides, ShowRulers och ShowPageBreaks. Dessa egenskaper kan användas för att tillämpa inställningar för att visa och dölja rutnät, stödlinjer, linjaler och sidbrytningar.

Programmeringsexempel