Arbeta med SolutionXML Elements

Lägg till SolutionXML Element till Visio-ritningen

SolutionXML är välformaterad XML som ingår i ett SolutionXML-element som tillhandahåller ett standardiserat sätt att bevara lösningsdata. Användare kan lagra SolutionXML på dokumentnivå, där det lagras omedelbart i VisioDocument-elementet. Vanligtvis är detta det enklaste sättet att lagra och hämta SolutionXML med hjälp avAspose.Diagram for .NET.

DeSolutionXML klass representerar SolutionXML-elementet i Visio-ritningar. Add-metoden, exponerad avSolutionXML klass, gör det möjligt att lägga till ett SolutionXML-element.

Lägg till SolutionXML Element Programmeringsexempel

Läser XML-värden från SolutionXML-elementet

SolutionXML är välformaterad XML som ingår i ett SolutionXML-element som tillhandahåller ett standardiserat sätt att bevara lösningsdata. Användarna kan läsa XML-värden från SolutionXML-elementet med hjälp avAspose.Diagram for .NET.

SolutionXMLs-egenskapen, exponerad avDiagram klass, stöder en samling Aspose.Diagram.SolutionXML-objekt. Den här egenskapen kan användas för att läsa XML-värdena från SolutionXML-elementet.

Läser SolutionXML Element Programmeringsexempel