Hantera VBA-koder för Visio Makroaktiverad diagram.

Lägg till en VBA-modul

Följande exempelkod lägger till en ny VBA-modul och makrokod och sparar utdata i formatet VSDM. En gång öppnar du utdatafilen VSDM i Microsoft Visio och klickar påUtvecklare > Visual Basic menykommandon kommer du att se en modul som heter “TestModule” och inuti den kommer du att se följande makrokod.

 Sub ShowMessage()

    MsgBox "Welcome to Aspose!"

End Sub

Här är exempelkoden för att generera utdatafilen VSDM med VBA-modul och makrokod.

Ändra VBA eller makro

Följande exempelkod laddar källfilen Visio som har en följande VBA- eller makrokod inuti

 Sub Button1_Click()

    MsgBox "This is test message."

End Sub

Efter exekvering av Aspose.Diagram exempelkod kommer VBA- eller makrokoden att ändras så här

 Sub Button1_Click()

    MsgBox "This is Aspose.Diagram message."

End Sub

Du kan ladda nerkällfil Visio och denutgång Visio fil från de angivna länkarna.

Förhandsämnen