Arbeta med sidhuvuden och sidfötter

Hantera sidhuvuden och sidfötter i Visio-diagrammen

Aspose.Diagram for .NET tillhandahåller en mekanism för att ställa in sidhuvuden och sidfötter för Microsoft Office Visio diagrammen. Utvecklare kan hämta eller ställa in textsträngen som visas på vänster, mitten och höger sida av ett dokuments sidhuvud/sidfot. De kan också ställa in sidhuvud och sidfotsmarginal tillsammans med teckensnittsegenskaperna för texten.

Ställa in egenskaper för sidhuvuden och sidfötter

DeDiagramclass-objekt erbjuder HeaderFooter-egenskap som gör det möjligt att hämta och ställa in sidhuvud och sidfotstext, teckensnitt och marginalvärden. Under förhandsgranskningen av Visio-ritningen kan användare klicka på länkknappen “Redigera sidhuvud och sidfot” i Microsoft Visio 2013 (i Microsoft Visio 2010 » “Sidhuvud & fotfot”-knapp). Det finns några alternativ för att lägga till text som visas på skärmdumpen nedan. Användare kan hantera dessa egenskaper programmatiskt med Aspose.Diagram API enligt följande:

Programmeringsexempel

Följande kodbit hjälper till att hantera egenskaper för sidhuvuden och sidfötter.