Ta bort intervall

Introduktion

I Excel kan du välja ett område och sedan ta bort det och flytta andra data åt vänster eller uppåt.

Skiftalternativ

Ta bort intervall med Aspose.Cells

Aspose.Cells tillhandahållerCells.DeleteRange metod för att radera ett intervall.

Ta bort intervall och skift Cells Vänster

Ta bort ett område och flytta celler till vänster som följande koder med Aspose.Cells:

Ta bort intervall och flytta Cells Upp

Ta bort ett område och flytta upp cellerna som följande koder med Aspose.Cells: