Få adress Cellräkning Offset Hela kolumnen och hela raden av intervallet

Möjliga användningsscenario

Aspose.Cells tillhandahåller Rangeobjektet som har olika hjälpmetoder som underlättar användaren att arbeta med Excel-intervall på ett enkelt sätt. Den här artikeln illustrerar användningen av följande metoder eller egenskaper hos Rangeobjektet.

  • Adress

Får adressen för intervallet.

  • Cellräkning

Får all cellräkning i intervallet.

  • Offset

Får intervall genom offset.

  • Hela kolumnen

Får ett Rangeobjekt som representerar hela kolumnen (eller kolumner) som innehåller det angivna intervallet.

  • Hela raden

Får ett Rangeobjekt som representerar hela raden (eller rader) som innehåller det angivna intervallet.

Få adress, Cellräkning, Offset, Hela kolumnen och Hela raden av intervallet

Följande provkod förklarar användningen av metoderna och egenskaperna som diskuterats ovan. Se konsolresultatet för den angivna koden nedan som referens.

Exempelkod

Konsoloutput

 Creating Range A1:B3

Range Address: A1:B3

Cell Count: 6

\----------------------

Creating Range A1

Offset: C3

Entire Column: A:A

Entire Row: 1:1

\----------------------