Kesme ve Yapıştırma Aralığı

Kes Yapıştır Cells

Aspose.Cells, bir çalışma sayfasındaki hücreleri kesip yapıştırabilmenizi sağlar.InsertCutCells yöntemiCells Toplamak. buInsertCutCellsaşağıdaki parametreleri kabul eder.

  • MenzilKesilecek hücre aralığı.
  • Satır Dizini: Hücrelerin ekleneceği satırın dizini.
  • Sütun Dizini: Hücrelerin ekleneceği sütunun dizini.
  • ShiftType: Sütunların kaydırma yönü.

Aşağıdaki örnek, bir çalışma sayfasındaki hücrelerin nasıl kesilip yapıştırılacağını gösterir.

Basit kod