Aralığın Adres Hücre Sayısı Ofset Tüm Sütun ve Tüm Sıra Sayısını Al

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells, Excel Aralıklarıyla kolayca çalışmayı sağlayan çeşitli yardımcı yöntemlere sahip Range nesnesini sağlar. Bu makale, Range nesnesinin aşağıdaki yöntemlerini veya özelliklerini kullanımını açıklar.

  • Adres

Aralığın adresini alır.

  • Hücre Sayısı

Aralıktaki tüm hücre sayısını alır.

  • Ofset

Ofset ile aralığı alır.

  • Tüm Sütun

Belirtilen aralığı içeren tüm sütunu (veya sütunları) temsil eden bir Range nesnesi alır.

  • Tüm Satır

Belirtilen aralığı içeren tüm satırı (veya satırları) temsil eden bir Range nesnesi alır.

Aralığın Adresini, Hücre Sayısını, Kaydırmayı, Tüm Sütunu ve Tüm Satırı Al

Aşağıda verilen örnek kod, yukarıda tartışılan yöntemlerin ve özelliklerin kullanımını açıklar. Referans için aşağıdaki kodun konsol çıktısını inceleyin.

Örnek Kod

Konsol Çıktısı

 Creating Range A1:B3

Range Address: A1:B3

Cell Count: 6

\----------------------

Creating Range A1

Offset: C3

Entire Column: A:A

Entire Row: 1:1

\----------------------