XmlMapCollection.Add Yöntemi Kullanarak Çalışma Kitabının İçine XML Haritası Ekle

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells, XML Haritasını kitap içine eklemek için kullanabileceğiniz XmlMapCollection.Add() yöntemi sağlar.

XmlMapCollection.Add yöntemini kullanarak İçine ‘XmlMap’ ekleyin

Aşağıdaki örnek kod, Kitap içine XML Haritası ekler ve çıktı excel dosyasını olarak kaydeder. Ekran görüntüsü, örnek.xml içinden alınan XML Haritasını gösterir.

add-xml-map