Çalışma Kitabının İçine Bağlı XML Haritasından XML Verilerini Dışa Aktar

Çalışma Kitabı içinde XML Haritasına bağlı XML Verilerini Dışa Aktar

Lütfen kitabınızdaki XML Haritalarına bağlı XML verilerini dışa aktarmak için Workbook.ExportXml() yöntemini kullanın. Aşağıdaki örnek kod, kitaptaki tüm XML Haritalarının XML verilerini sırayla dışa aktarır. Bu kodda kullanılan örnek excel dosyasını ve dışa aktarılan ilk XML Haritasının XML verilerini kontrol edin.