Çalışsheet.XmlMapQuery yöntemini kullanarak XML Haritası Yoluyla Eşlenen Hücre Alanlarını Sorgulama

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells kullanarak XML haritasına eşlenen hücre alanlarını sorgulayabilirsiniz Worksheet.XmlMapQuery() metodunu kullanarak. Yol varsa, XML haritası içindeki o yola ilişkin hücre alanlarının listesini döndürecektir. Worksheet.XmlMapQuery() metodunun ilk parametresi XML öğe yolunu, ikinci parametre ise sorgulamak istediğiniz bir XML haritasını belirtir.

Worksheet.XmlMapQuery yöntemini kullanarak XML Haritası Yoluna Eşlenmiş Hücre Alanlarını Sorgula

Aşağıdaki ekran görüntüsü, kod içinde kullanılan örnek Excel dosyası içindeki XML Haritasını gösteren Microsoft Excel’i göstermektedir. Kod, XML haritasını iki kez sorgular ve aşağıda gösterildiği gibi konsolda Worksheet.XmlMapQuery() metodu tarafından döndürülen hücre alanlarının listesini yazdırır.

todo:image_alt_text

Örnek Kod

Konsol Çıktısı

Query Xml Map from Path - /MiscData

Aspose.Cells.CellArea(A1:A8)[0,0,7,0]

Aspose.Cells.CellArea(B1:B8)[0,1,7,1]

Aspose.Cells.CellArea(C1:C8)[0,2,7,2]

Aspose.Cells.CellArea(D1:D8)[0,3,7,3]

Aspose.Cells.CellArea(E1:E8)[0,4,7,4]

Query Xml Map from Path - /MiscData/row/Color

Aspose.Cells.CellArea(D1:D8)[0,3,7,3]

Liste Objesi / Tablo’dan XML Yolunu Al

XML verileri çalışma sayfalarına alınabilir. Bazı durumlarda, çalışma sayfasının ListObjects’ından XML yoluna ihtiyaç duyulur. Bu özellik, Excel’de Şöyle bir ifade kullanılarak kullanılabilir: Sheet1.ListObjects(1).XmlMap.DataBinding.  Aynı özellik Aspose.Cells’de ListObject.XmlMap.DataBinding.Url çağrısı yaparak kullanılabilir. Aşağıdaki örnek bu özelliği göstermektedir. Şablon dosyası ve diğer kaynak dosyalar aşağıdaki bağlantılardan indirilebilir:

  1. XML Data.xlsx
  2. Country List.xml
  3. Food List.xml