XML Haritasının Kök Öğe Adını Bul

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells ile Xml Haritasının Kök Öğe Adı kullanarak XmlMap.RootElementName özelliğini bulabilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsü, XML Haritasının Microsoft Excel içindeki kök öğe adını gösterir.

todo:image_alt_text

Örnek Kod

Aşağıdaki örnek kod, örnek Excel dosyasını yükler ve ilk XML Haritasına erişir ve XmlMap.RootElementName özelliğini yazdırır. Lütfen aşağıda verilen örnek kodun konsol çıktısını görün.

Konsol Çıktısı

Root Element Name Of Xml Map: MiscData