Stoppa konvertering eller laddning med InterruptMonitor när det tar för lång tid

Möjliga användningsscenarier

Aspose.Diagram låter dig stoppa konverteringen av Diagram till olika format som PDF, HTML etc. med hjälp avInterruptMonitor objekt när det tar för lång tid. Konverteringsprocessen är ofta både CPU- och minnesintensiv och det är ofta användbart att stoppa den när resurserna är begränsade. Du kan användaInterruptMonitor både för att stoppa konverteringen och för att sluta ladda enorma diagram. AnvändDiagram.InterruptMonitor egendom för att stoppa konvertering ochLoadOptions.InterruptMonitor egendom för lastning av enorma diagram.

Stoppa konvertering eller laddning med InterruptMonitor när det tar för lång tid

Följande exempelkod förklarar användningen avInterruptMonitor objekt. Koden konverterar en ganska stor Visio-fil till PDF. Det tar flera sekunder (dvs.mer än 30 sekunder) för att få det konverterat på grund av dessa kodrader.

	      Aspose.Diagram.LoadOptions o = new Aspose.Diagram.LoadOptions(LoadFileFormat.VSDX);
	      o.InterruptMonitor = im;
	      Diagram diagram = new Diagram("Huge.vsdx", o);

Som du serEnorma.vsdx är en ganska stor VSDX-fil. Men den**WaitForWhileAndThenInterrupt()**metoden avbryter konverteringen efter 1 sekund och programmet avslutas/avslutas. Använd följande kod för att köra exempelkoden.

 new StopConversionOrLoadingUsingInterruptMonitor().TestRun();

Exempelkod